24.11.2012 KURS TRENERSKI W WOŁOWIE

8 grudnia w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie odbędzie się szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób, które chciałyby poznać w jaki sposób prowadzić zajęcia i treningi baseballowe z dziećmi i młodzieżą. 

SZKOLENIE

DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW BASEBALLU
Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

ORGANIZATOR:

Organizatorem szkolenia jest Klub Sportowy Baseball Wrocław oraz Zespół Szkół Publicznych
w Wołowie. Patronat objęła Dolnośląska Federacja Sportu.

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli wychowania fizycznego;
 • trenerów z dolnośląskich klubów baseballu i softballu;
 • osób, które chciałby poznać w jaki sposób uczyć dzieci i młodzież gry w baseball
  i softball.

TERMIN:

 • 8 grudnia 2012 r. (godz. 9:00 – 17:00)

MIEJSCE:

Zespół Szkół Publicznych w Wołowie

ul. Trzebnicka 14

OSOBY PROWADZĄCE:

1) Jakub Garbacz

 • trener II klasy baseballu;
 • trener reprezentacji Polski juniorów.

2) Łukasz Tur

 • trener II klasy baseballu

ZGŁOSZENIA:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 6 grudnia (do godz. 14:00) na adres :

 • info@gramwbaseball.pl

KONTAKT:

 • tel.: 791 871 973
 • e-mail: info@gramwbaseball.pl

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE !!!

 

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma dyplom podpisany przez trenerów prowadzących szkolenie oraz Dolnośląską Federację Sportu.

 

www.gramwbaseball.pl

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 

Godz. 9:00 – 10:00

 • Baseball na świecie, w europie, w Polsce i na Dolnym Śląsku

 

Godz. 10:15 – 12:00

 • Sprzęt wykorzystywany do gry w baseball/softball
 • Zasady gry w baseball z podziałem na dwie grupy zaawansowania
 • Dobór zawodników na poszczególne pozycje na boisku

 

 Godz. 12:00 – 12:45 – PRZERWA OBIADOWA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 

Godz. 12:45 – 17:00

W części praktycznej szkolenia omówione zostaną elementy nauczania
z dużą ilością przykładowych ćwiczeń, dotyczących:

 • rzucania
 • łapania
 • odbijania
 • prawidłowego biegania po bazach

 

 • Każdy uczestnik powinien posiadać zmienne obuwie i strój sportowy
  na salę gimnastyczną

 • Sprzęt baseballowy wykorzystywany podczas ćwiczeń zapewnia organizator